Ympäristövaikutukset

KymiRingillä kunnioitetaan ympäriarvoja ja sitoudutaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.Seuraavien linkkien alta löydät lisätietoa:


Ympäristövaikutusten valvontaan ja hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Meluvaikutukset on selvitetty huolellisesti, samoin vaikutukset maaperään, pohjavesiin ja pintavesiin. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö koetaan KymiRingillä tärkeinä asioina, ja luontoselvitysten tulokset on huomioitu suunnittelussa.

KymiRing YVA, ympäristövaikutusten arviointi:

http://www.ymparisto.fi/kymiringYVA